Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente Apeldoorn wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Vakanties 2023-2024

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024
Paasmaandag 11 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag) 29 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 + 10 mei 2024 (valt in meivakantie
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

 


Extra vrije dagen in verband met studiedagen van het team vindt u terug op onze
jaarkalender.

 

 

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u minimaal twee weken van tevoren aanvragen bij de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de locatiedirecteur van de school halen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map