Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging of ondersteuning ervaren. We vinden het daarom belangrijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. In het groepsplan brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. Wij bieden de lesstof van deze vakken op drie verschillende niveaus aan, zodat de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen o.a. werken aan projecten uit de Pittige Plustorens. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen, evalueren, analyseren en creëren centraal.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig. Omdat we opbrengstgericht werken, vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en geven de leerlingen extra ondersteuning.

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten voor de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map