Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR) ‘De Schakelouders’ is in 1985 opgericht. Het doel van de OR is om in samenspraak met de leerkrachten leuke dingen in het leven van de schoolgaande kinderen te organiseren. Een groep van ongeveer 20 ouders van beide locaties vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van school aanwezig.

De OR werkt mee aan het organiseren en financieren van buitenschoolse activiteiten, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, avondvierdaagse en schoolreisjes. Dit doet zij in samenwerking met het team. De OR maakt het mogelijk dat Sinterklaas elk jaar weer langskomt met cadeautjes, helpt mee bij het organiseren van het kerstfeest en de schoolreisjes en zorgt er bij diverse activiteiten voor dat kinderen iets lekkers te eten en te drinken krijgen. Daarnaast houdt de OR zich bezig met onder andere de verkeersveiligheid rond de school en treedt ze namens de ouders naar voren bij representatieve gebeurtenissen.

Dit alles doet de OR enerzijds door de handen uit de mouwen te steken en anderzijds door het incasseren van de ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis, waardoor ze namens alle ouders van kinderen op De Schakel een bijdrage levert aan de leuke activiteiten voor hun kinderen.

Een- of  tweemaal per jaar organiseert het dagelijks bestuur een algemene ledenvergadering waarin onder andere de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld, de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld en er voor alle ouders gelegenheid is om mee te denken met de ouderraad. Tevens heeft de MR instemming op deze bedragen en de jaarrekening.

De ouderbijdrage op De Schakel bedraagt 25 euro per leerling.

Daarnaast wordt jaarlijks 25 euro per leerling gevraagd voor de schoolreizen.

Beide bedragen zijn vrijwillige bijdragen.

U kunt contact opnemen met de OV door een van de leden aan te spreken op het schoolplein, of een mail te sturen naar: or@kbsdeschakel.nl

Openstaande vacatures:

Notulen en agenda’s Algemene Ledenvergadering

Aankondiging ALV juni 25 juni 2019

Verslag ALV 25 september 2018

Verslag ALV 19 juni 2018

Jaarverslagen:

 

 

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11 - Gijsbrechtgaarde 110 (2021-2022)
7326 BD - 7329 CA (2021-2022) Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map