Ouderraad (OR)

De ouderraad ‘De Schakelouders ‘ is in 1985 opgericht. Zij stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, MR en personeel met betrekking tot het onderwijs en vorming van leerlingen binnen de school te bevorderen. De ouderraad werkt mee aan het organiseren en financieren van buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, avondvierdaagse, sportactiviteiten en schoolreisjes. Dit doet zij in samenwerking met het team en overige ouders. Ook treedt de ouderraad namens de ouders naar voren bij representatieve gebeurtenissen.

Ouderbijdrage

De Schakel verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten aan.  Jaarlijks doen we een beroep op ouders om de ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis te voldoen. Uit de ouderbijdrage worden o.a. het sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en andere activiteiten georganiseerd. Alle inkomsten uit de ouderbijdrage komen ten goede aan de leerlingen. Het geld wordt nooit gebruikt voor bijvoorbeeld leermiddelen of leerkrachten.

Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de ouderraad, met instemming van de medezeggenschapraad, stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “Schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys/Parro, ons schooleigen administratieprogramma.

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage en de bijdrage aan de schoolreis:

  • 25,00 euro ouderbijdrage
  • 27,50 euro schoolreisbijdrage

Ouders kunnen met opmerkingen of ideeën die een bijdrage leveren aan een nog beter schoolklimaat, altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad. De inning van van de ouderbijdrage is jaarlijks in het najaar, de inning van het schoolreisgeld is jaarlijks in het voorjaar.

 

U kunt contact opnemen met de OV door een van de leden aan te spreken op het schoolplein, of een mail te sturen naar: or@kbsdeschakel.nl

Openstaande vacatures:

  • Op dit moment, aan de start van schooljaar 2022-2023, zijn er geen vacatures

 

 

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map