Fris! Kinderdagverblijven: peuteropvang en BSO

De Schakel werkt vanaf schooljaar 2021-2022 samen met Fris! Kinderdagverblijven. Fris! verzorgt op beide locaties de voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar) en peuteropvang (2 t/m 4 jaar).

Mochten er vragen zijn over onze verschillende opvang vormen of wilt u even met ons overleggen welke vorm van opvang het beste aansluit bij uw opvang wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Uw aanspreekpunt is Joyce van Regteren, meewerkend coördinator, van Fris! Kinderdagverblijven De Schakel, zij denkt graag met u mee!

Onze contact gegevens zijn als volgt;

Locatie Hoeven

@: schakel-hoeven@friskdv.nl

055-7908836                                                         

www.friskinderdagverblijven.nl

Locatie Donken

@: schakel-donken@friskdv.nl

055-7908837

www.friskinderdagverblijven.nl

Peuteropvang

Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten opvang: enerzijds de peuterspeelzaal en anderzijds kinderopvang. Kinderen krijgen een (VVE gecertificeerd) educatief programma aangeboden ter voorbereiding op het naar school gaan en genieten daarbij mede van het verzorgende aspect van de kinderopvang. We werken met de methode Uk & Puk, dit is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Fris! Kinderdagverblijven is er voor kinderen van 4-13 jaar, na school, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, koken, toneel en nog veel meer.

Uitgangspunt voor de BSO is dat een kind zich bij ons prettig en veilig voelt en eigen keuzes leert maken in het invullen van vrije tijd. Een gevarieerd aanbod, een duidelijke structuur en een enthousiast team aan pedagogisch medewerkers zorgt er dagelijks voor dat we een fijne plek creëren voor ieder kind.

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map