Aanmelden

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de locatiedirecteuren. Zij kunnen u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden. 

Aan het eind van het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren. Wij vragen u deze formulieren zorgvuldig in te vullen. U kunt de locatiedirecteuren telefonisch bereiken:

Martijn de Glopper, locatiedirecteur Rederijkershoeve: (055) 533 84 05
Chantal de Grutter, locatiedirecteur Muntersdonk: (055) 533 82 34

Of mail: administratie@kbsdeschakel.nl. Geef hierbij aan in welke locatie u interesse heeft.

Meer informatie over onze aanmeldingsprocedure leest u in onze schoolgids of hieronder:

 

Als u wilt weten of onze school geschikt is voor uw kind, nodigen we u van harte uit om op de open dag te komen of een afspraak te maken met onze locatiedirecteur. In een gesprek kunt u uw vragen stellen, de locatiedirecteur vertelt over onze school en leidt u rond. Als u kiest voor onze school dan kunt u de aanmeldprocedure volgen.

Aanmeldprocedure

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen zes weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal vier weken langer.

Als er meer kinderen zijn aangemeld dan waarvoor wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking. Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt.

(Wij zijn onze toelatingsprocedure verder aan het ontwikkelen en zodra deze definitief is vastgesteld publiceren wij deze op onze schoolwebsite, evenals onze beschikbare capaciteit.)

Als uw kind jonger is dan drie jaar, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Muntersdonk

Muntersdonk 11 - Gijsbrechtgaarde 110 (2021-2022)
7326 BD - 7329 CA (2021-2022) Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map