Algemeen

De Schakel is een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders graag zijn. We willen onze leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke personen. Zorg voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld om je heen is hierbij een belangrijke basis.
Wij streven naar uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap en betrokkenheid bij het eigen leerproces het uitgangspunt is. Samen met ouders stimuleren we elke leerling het beste uit zichzelf te halen.

Organisatie
De school is zo georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaren de basisschool kunnen doorlopen. Kleuters, die inoktober, november en december geboren zijn, stromen in principe aan het eind van het schooljaar waarin ze zijn ingestroomd, door naar het 2e leerjaar. Elke jaargroep heeft zijn eigen leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar tot jaar op elkaar aan. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren of versnellen, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het overdoen van een klas of het versnellen van een leerjaar in het belang van
het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in overleg tussen ouders, groepsleerkracht(en), ib-er (intern begeleider) en directie. Uiteindelijk zal school de keuze maken. Op beide locaties zijn alle groepen aanwezig.

We werken op De Schakel in jaargroepen: kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In de lokalen zitten de leerlingen in groepjes samen, zodat ze leren samenwerken en elkaar leren helpen. Binnen het lesprogramma is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Kinderen die moeite hebben met de stof of juist een extra uitdaging nodig hebben, krijgen in de eigen groep een aangepast programma.

In de schoolgids kunt u onder het kopje algemeen meer lezen over hoe wij ons onderwijs inrichten en wat wij belangrijk vinden.

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map