Extra activiteiten

De Schakel is een actieve school. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Alle kinderen gaan ieder jaar op schoolreisje. In groep 7 gaan de leerlingen twee nachten op Hapskamp en in groep 8 gaan ze op schoolkamp naar Ameland.

Daarnaast doen we ieder jaar mee aan verschillende sporttoernooien in Apeldoorn, zoals voetbal en korfbal. We doen ook mee aan de Scholierencross en de Koningsspelen. Ook lopen we ieder jaar de avondvierdaagse. Op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur zijn er schaaklessen op de locatie Rederijkershoeve. Deze lessen worden verzorgd door ouders en vrijwilligers van beide locaties. Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich hiervoor aanmelden.

Excursies

Gedurende de acht schooljaren nemen de leerlingen deel aan diverse excursies. We bezoeken bijvoorbeeld de bibliotheek, musea, verzorgingscentra, een kunstenaar en de kinderboerderij. De excursies vinden plaats onder schooltijd en sluiten aan bij het lesprogramma. Met de oudere leerlingen gaan we op de fiets of met de bus, met de jongere kinderen vaak met de auto of te voet. Voor begeleiding en vervoer is de hulp van ouders onmisbaar.

Schoolreisje

Ieder jaar gaan onze leerlingen (tot en met groep 7) op schoolreisje. In overleg met de ouders van de oudervereniging wordt bekeken waar de reis naartoe gaat. Bij onze keuze voor een goede bestemming houden we rekening met de geschiktheid voor de betreffende leeftijdsgroep, de veiligheid en de afstand. We zorgen ervoor dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn en dat de kinderen zich in een veilige, uitdagende omgeving goed kunnen vermaken.

School- en sporttoernooien

Vanaf groep 5 kunnen de kinderen meedoen aan verschillende sporttoernooien, zoals handbal, korfbal en voetbal. De sporttoernooien worden georganiseerd door Accres.

Sport van de maand

In samenwerking met de verschillende sportverenigingen organiseert de gemeente Apeldoorn samen met Accres ‘Sport van de maand’. Kinderen kunnen na schooltijd kennismaken met een bepaalde sport. De aankondiging en inschrijving van de verschillende sporten verloopt via http://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand .

Erica-cup

Elk jaar organiseert een groep ouders van de locatie Muntersdonk samen met de basisscholen De Gong en De Bongerd een sport- en speldag voor de kinderen. Deze dag vindt altijd plaats in de maand juni. Voor alle leeftijdsgroepen worden op die dag spelactiviteiten georganiseerd, waarbij punten te verdienen zijn. De school met de meeste punten wordt de winnaar van de Erica-cup.

Schaaklessen

Op maandagavond tussen 18.30 – 20.00 uur worden op de locatie Rederijkershoeve schaaklessen gegeven. Deze lessen worden verzorgd door ouders en vrijwilligers van beide locaties van onze school. Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich hiervoor aan het begin van het schooljaar aanmelden. Er wordt meegedaan aan toernooien, zoals het Apeldoorns Basisscholen Kampioenschap Schaken. Ook kunnen de kinderen mee op schaakkamp en gaan ze aan het eind van het seizoen een dagje uit.

Hapskamp

Elk jaar doet groep 7 mee aan dit prehistorisch project. De kinderen verblijven twee nachten in het prehistorisch kamp in park Berg en Bos. De begeleiding is in handen van de Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn – Haps, in samenwerking met ouders en leerkrachten. Om het optimale resultaat uit deze dagen te halen, schenkt De Schakel veel aandacht aan een goede voorbereiding. Samen met de begeleidende ouders worden tijdens de voorbereidingsmiddagen de kinderen in de sfeer gebracht van de prehistorie. Er wordt juten kleding gemaakt en er worden soepkommen gekleid en gebakken. Ook worden er rituelen uit die tijd gehouden. De bijzondere openingsceremonie die elk jaar in het bijzijn van alle leerlingen en veel ouders op het schoolplein wordt gehouden, is het startsein voor het kamp.

Schoolkamp Ameland

De basisschoolperiode wordt voor de leerlingen van groep 8 afgesloten met een kamp. De laatste jaren heeft het schoolkamp plaatsgevonden op Ameland. De organisatie ligt in handen van de leerkrachten van groep 8 en een aantal ouders, die ook tijdens het kamp aanwezig zijn.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map