Identiteit

De Schakel is een open katholieke school die uitgaat van en geïnspireerd wordt door de joods-christelijke traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De school staat nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven.

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit, dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over waarden en normen. We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Daarvoor maken we naast onze catechesemethode gebruik van speciale lessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. De Schakel besteedt aandacht aan de Bijbel zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school. We maken de keus om een school met een open aannamebeleid te zijn, die een afspiegeling vormt van de multiculturele samenleving.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map