Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen Kanjertraining.

Kanjertraining wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

We hanteren de volgende vijf kanjerregels binnen De Schakel:

Wij vertrouwen elkaar.
Wij helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand blijft zielig.

Vanaf groep 5 nemen we een keer per jaar een sociogram en twee keer per jaar de Kanjervragenlijst af. Daardoor krijgen wij inzicht in de sociale verhoudingen binnen de groep. Op deze manier hopen we samen met de ouders kinderen sociaal vaardiger te maken, waardoor o.a. pestgedrag voorkomen kan worden. Mocht er desondanks toch pestgedrag ontstaan, dan staat er in ons gedragsprotocol hoe te handelen.

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map