Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • Informatieavond aan het begin van ieder schooljaar
  • Rapport, twee keer per jaar
  • Oudergesprekken, minimaal twee keer per jaar
  • Jaarkalender
  • Maandelijkse e-mailnieuwsbrief
  • Via de oudercommunicatie-app Parro
  • Social media: u kunt ons volgen op Facebook (facebook.com/kbsschakel) en Twitter (@kbsschakel)

Daarnaast vinden we  het belangrijk dat onze leerlingen leuke dingen beleven samen met hun ouders en de school. Daarom starten we na de zomervakantie altijd feestelijk met een pleinfeest, houden we elk jaar de St. Maarten optocht en helpen ouders tijdens de jaarlijkse Koningsspelen.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map