Missie & visie

Missie

De Schakel biedt alle leerlingen gedegen en uitdagend onderwijs in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving. Vanuit democratische normen en waarden leveren wij een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei van onze leerlingen op weg naar een waardevolle en gelukkige toekomst.

Visie

De Schakel is een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders graag zijn. We willen onze leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke personen. Zorg voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld om je heen is hierbij een belangrijke basis. Wij streven naar uitdagend onderwijs waarbij eigenaarschap en betrokkenheid bij het eigen leerproces het uitgangspunt zijn. Samen met ouders stimuleren we elke leerling het beste uit zichzelf te halen.

Dit vinden wij belangrijk

Ons onderwijs is zo ingericht dat:

  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning en uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 tot en met 8, Engelse les krijgen;
  • werkvormen van co√∂peratief en adaptief leren een vast patroon zijn in elke groep;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • kinderen leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt;
  • wij extra aandacht besteden aan samenwerken (co√∂peratief leren).

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of neem contact met ons op (administratie@kbsdeschakel.nl).

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map