locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Schakel is de leukste school die bestaat, de leraren zijn heel creatief en we krijgen Engels!"

- Gina

"De schaaklessen zijn leerzaam en leuk. Dus kom naar De Schakel!"

- Justin

"Op school wordt niet gepest en iedereen helpt elkaar."

- Niek

"Het allerleukst vind ik de toetsen. "

- Chantal

"Een superleuke school, waar alles goed geregeld wordt. Er zijn veel leuke kinderen en juffen."

- Yoran

"Rekenen, spelling en de weektaak vind ik het allerleukst."

- Marissa

"Het leukst zijn topo en gym, het gaafst is de klas en het mooiste is de school zelf! "

- Marit

"Het leukst vind ik tutorlezen, spelling en taal."

- Floor

"Veel aardige leraren en we vieren de feestdagen!"

- Bo

"De juffen en meesters helpen je altijd goed. De Schakel is gewoon de allergaafste school! "

- Lotte

"De Schakel is de allerleukste school ooit!"

- Sven

"Het allerleukste vind ik de vieringen. Dan zijn we met z’n allen in de hal."

- Marit
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 53 38 234 (Muntersdonk) of bel (055) 53 38 405 (Rederijkers hoeve)

Zo kan het zijn

Huppelend aan haar moeders hand loopt Lotte het schoolplein op. De eerste dag in groep 1. Lotte heeft er zin in! Zenuwachtig is ze niet echt; ze kent De Schakel al goed. De juffen, meesters en kinderen heeft ze allemaal al gezien toen ze op de peuteropvang zat. Ze geeft haar moeder een zoen en stapt op de juf af. Na het kringgesprek leert de juf hun verschillende vormen. Een aantal kent Lotte al: de cirkel en het vierkant heeft ze op de peuteropvang ook al gehad. Daarna mag ze kiezen waar ze wil spelen. Lotte kiest de huizenhoek. Haar ouders zijn gerustgesteld. Ze zien dat hun dochter het snel naar haar zin heeft.

 

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op De Schakel Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’ van hun eigen groepsleerkracht, die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf en over anderen te denken. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging of ondersteuning ervaren. We vinden het daarom belangrijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. In groepsplannen brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. Vervolgens bieden wij de lesstof van deze vakken op drie verschillende niveaus aan, zodat de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, kunnen werken aan projecten uit de Pittige Plustorens. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen en leren leren centraal. 

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Al in groep 1 gaat uw kind aan de slag met spelletjes op de computer, de tablet en het digibord. De kinderen leren de eerste woordjes te typen en te werken met een muis. In de hogere groepen zoeken leerlingen steeds vaker op internet en maken een PowerPoint of Prezi. Ook worden iPads gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld een klassikale quiz.

Expressie en beweging

In ons lesprogramma is veel ruimte voor expressie en beweging. Tijdens de gymles maken de kleuters kennis met de gymtoestellen en allerlei sportieve spellen. De kinderen spelen iedere dag buiten, bij slecht weer wijken we uit naar ons eigen speellokaal. Kinderen hebben een rijke fantasie en zijn heel creatief. Door muziek te maken, te dansen en toneelstukjes op te voeren, kan uw kind ook deze kant van zichzelf uiten. Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 organiseren wij wekelijks een creamiddag.

Even voorstellen…

"De Schakel heeft twee locaties in de wijk De Maten. Wij hechten veel waarde aan een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, zodat elk kind met plezier naar school kan komen en zich kan ontwikkelen. U bent van harte welkom!" Renske van den Berg (directeur locatie Donken) en Richard Kwak (interim directeur locatie Hoeven)
"Wij besteden veel aandacht aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen. We richten ons op de kansen en mogelijkheden en streven ernaar dat iedere leerling zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau." Joyce van der Wardt & Stephanie Schneiders, intern begeleiders
"Een veilige, uitdagende en prikkelende speel-/leeromgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt, gunnen wij elk kind bij de start in groep 1/2 op De Schakel." Marian Koetsier, leerkracht groep 3
"Op De Schakel bekijken de leraren alle mogelijkheden om talenten van leerlingen te ontplooien. Daardoor kan ieder kind helemaal zichzelf zijn. Kortom, een topschool!" Mariëlle Docter, ouder

Dit vinden wij belangrijk

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning of uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 tot en met 8, Engelse les krijgen;
  • werkvormen van coöperatief en adaptief leren een vast patroon zijn in elke groep;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • kinderen leren zelfstandig te werken;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werken het kiesbord en de plasketting? We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daarbij.

doorvragen per mail

Vakanties 2023-2024

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 25 februari 2024
Paasmaandag 11 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag) 29 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 + 10 mei 2024 (valt in meivakantie
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

 

 

 

Extra vrije dagen in verband met studiedagen van het team vindt u terug op onze jaarkalender.

 

*Binnen de gemeente Apeldoorn wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

doorvragen per mail

Groep 1-8

Dag

Ochtend

Middag
Maandag 8.30-12.00 12.00-14.00
Dinsdag 8.30-12.00 12.00-14.00
Woensdag 8.30-12.00 12.00-14.00
Donderdag 8.30-12.00 12.00-14.00
Vrijdag 8.30-12.00 12.00-14.00

 

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.

Kies een school


Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map