Oudervereniging

Oudervereniging (OV) ‘De Schakelouders’ is in 1985 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel van de OV is om in samenspraak met de leerkrachten leuke dingen in het leven van de schoolgaande kinderen te organiseren. Een groep van ongeveer 20 ouders van beide locaties vergadert ongeveer acht keer per jaar. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van school aanwezig.

De OV werkt mee aan het organiseren en financieren van buitenschoolse activiteiten, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, avondvierdaagse en schoolreisjes. Dit doet zij in samenwerking met het team. De OV maakt het mogelijk dat Sinterklaas elk jaar weer langskomt met kadootjes, helpt mee bij het organiseren van het kerstfeest en de schoolreisjes en zorgt er bij diverse activiteiten voor dat kinderen iets lekkers te eten en te drinken krijgen. Daarnaast houdt de OV zich bezig met onder andere de verkeersveiligheid rond de school en treedt ze namens de ouders naar voren bij representatieve gebeurtenissen.

Dit alles doet de OV enerzijds door de handen uit de mouwen te steken en anderzijds door het incasseren van de ouderbijdrage, waardoor ze namens alle ouders van kinderen op De Schakel een bijdrage levert aan de leuke activiteiten voor hun kinderen.

Het lidmaatschap van de OV is bedoeld voor ouders van kinderen op basisschool De Schakel. Alle ouders ontvangen bij de inschrijving van hun kind op De Schakel een inschrijfformulier voor deze vereniging en jaarlijks rond eind december wordt de ouderbijdrage geïncasseerd. Tweemaal per jaar organiseert het dagelijks bestuur een algemene ledenvergadering waarin onder andere de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld, de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld, en er voor alle ouders gelegenheid is om mee te denken met de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage:

  • 50 euro bij 1 kind op school
  • 95 euro bij 2 kinderen op school
  • 130 euro bij 3 kinderen op school
  • 155 euro bij 4 kinderen op school

Het rekeningnummer van OV De Schakelouders is: NL14INGB0004336541

U kunt contact opnemen met de OV door een van de leden aan te spreken op het schoolplein, of een mail te sturen naar: or@kbsdeschakel.nl

Openstaande vacatures:

Notulen en agenda’s Algemene Ledenvergadering

Aankondiging ALV juni 25 juni 2019

Verslag ALV 25 september 2018

Verslag ALV 19 juni 2018

Jaarverslagen:

Jaarverslag en begroting/realisatie OV schooljaar 2018-2019 definitief

Jaarverslag schooljaar 2017-2018

 

 

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map