Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente Apeldoorn wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijke vakantiespreiding kan afwijken van onderstaande data.

Vakantie 2018-2019:

2018 – 2019 Datum
Start schooljaar 27 augustus 2018
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Paasmaandag 22 april 2019
Meivakantie* 29 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 30 mei 2019 en 31 mei 2019
Pinksteren (lang weekend) 7 juni 2019 t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Extra vrije dagen in verband met studiedagen van het team vindt u terug op onze jaarkalender.

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het voortgezet onderwijs is vastgesteld.

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u minimaal twee weken van tevoren aanvragen bij de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de locatiedirecteur van de school halen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map