Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente Apeldoorn wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk verspreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Vakantie 2019-2020:

Start schooljaar 2 september 2019
Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Paasmaandag 13 april 2020
Meivakantie* 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 21 mei 2020 en 22 mei 2020
Pinksteren (maandag) 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Extra vrije dagen in verband met studiedagen van het team vindt u terug op onze jaarkalender.

Vakantie 2020-2021:

Start schooljaar 31 augustus 2020
Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie* 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 mei 2021 en 14 mei 2021
Pinksteren (maandag) 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Extra vrije dagen in verband met studiedagen van het team vindt u terug op onze jaarkalender.

 

 

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u minimaal twee weken van tevoren aanvragen bij de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de locatiedirecteur van de school halen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

 

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map