Missie & visie

Missie

De Schakel wil alle leerlingen gedegen en uitdagend onderwijs bieden in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving. We willen, in samenwerking met ouders, uw kind zelfstandig maken, verantwoordelijkheid geven voor de eigen ontwikkeling, en talenten en kwaliteiten laten ontdekken en ontwikkelen.

Visie

Wij staan voor het behalen van optimale resultaten in een kindvriendelijke omgeving. De Schakel is een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders graag zijn. Wij streven naar uitdagend onderwijs, eigenaarschap van het eigen leerproces en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling zodat de mogelijkheden van kinderen en leerkrachten tot hun recht komen. Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding, de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen. We willen onze leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke personen, waarbij liefde voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld om hen heen een belangrijke basis is. We staan open voor de diversiteit in cultuur en religie. Solidariteit, vergeving, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij leidraad.

Dit vinden wij belangrijk

Ons onderwijs is zo ingericht dat:

  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning of uitdaging krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 tot en met 8, Engelse les krijgen;
  • werkvormen van coöperatief en adaptief leren een vast patroon zijn in elke groep;
  • leerlingen vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT;
  • kinderen leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt;
  • wij extra aandacht besteden aan samenwerken (coöperatief leren).

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of neem contact (administratie@kbsdeschakel.nl) met ons op.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map