Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 16 scholen.

De scholen delen een servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen zijn zelfstandig/autonoom en werken samen waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs
Mevr. J. Versluijs-Barendrecht
E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Voorzitter college van bestuur
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
telefoon: 055 – 577 97 99
info@veluwseonderwijsgroep.nl

KBS De Schakel
Locatie Muntersdonk
Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn
telefoon:  (055) 53 38 234
e-mail:  administratie@kbsdeschakel.nl
Locatiedirecteur: Chantal de Grutter

Locatie Rederijkershoeve
Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn
telefoon:  (055) 53 38 405
e-mail:  administratie@kbsdeschakel.nl
Locatiedirecteur: Martijn de Glopper

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map