Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen zijn zelfstandig/autonoom en werken samen waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs
Per 1-11-2018 vacature
E-mail:
Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur
Dhr. L. van der Heijden
E-mail: l.vanderheijden@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 360 49 44

Voorzitter college van bestuur
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Hoenderparkweg 61
7335 GR Apeldoorn
www.veluwseonderwijsgroep.nl

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map