Peuteropvang, VSO & BSO

De Schakel werkt nauw samen met Smallsteps, dat peuteropvang, VSO en BSO in beide schoolgebouwen verzorgt. Zo werken de kinderen op de peuteropvang met de methode Uk en Puk, de voorloper van de kleutermethode Schatkist waarmee op De Schakel wordt gewerkt.

De leidsters van de peuteropvang en de leerkrachten van De Schakel hebben regelmatig contact met elkaar over het lesaanbod en de kinderen, zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat voor kinderen vanaf twee jaar. Hierdoor krijgt uw kind optimale mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Deze doorgaande lijn wordt bewaakt middels structureel bouwoverleg. Hier worden schoolbrede afspraken gemaakt en vastgelegd.

VVE-peuterspeelzaal Het Druivelaartje  

Bij VVE-peuterspeelzaal Het Druivelaartje creëren wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peuterspeelzaal als een ideale voorbereiding op de basisschool.

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. VVE ondersteunt kinderen extra in hun ontwikkeling, vooral in spel en taal. Wij werken met startblokken. Een VVE-programma kent een gestructureerde didactische aanpak en wordt 10,5 uur per week aangeboden.

Het consultatiebureau geeft een indicatie af als een peuter in aanmerking komt voor plaatsing op een VVE-locatie.

VVE-kinderen komen 41 weken per schooljaar naar Het Druivelaartje. De peuterspeelzaal is tijdens de reguliere schoolvakanties gesloten.

De missie van peuterspeelzaal Het Druivelaartje is om op professionele wijze opvang en begeleiding te bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar, zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers die deze opvang verzorgen, hebben extra vaardigheden en kwalificaties die een gestructureerde en onderwijskundige aanpak mogelijk maken.

Wij vinden het erg belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben en zich thuis voelen bij de peuterspeelzaal. Zij moeten zich vertrouwd en veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers, zodat de ouders met een goed gevoel hun kinderen kunnen achterlaten.

De peuterspeelzaal werkt veel samen met basisschool De Schakel. Zo doen de kinderen mee met de thema`s van school en mogen de pedagogisch medewerkers mede gebruikmaken van de materialen van school. De regels van de basisschool worden de peuters alvast aangeleerd, zodat ze straks makkelijk kunnen integreren op school.

De opvang vindt plaats in een kleine groep van maximaal 16 kinderen. Hierdoor is er niet alleen genoeg ruimte voor aandacht voor het individuele kind, maar ook voor een goede sfeer in de groep.

De openingstijden van VVE-peuterspeelzaal Het Druivelaartje zijn maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.

VVE-peuterspeelzaal Het Druivelaartje is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn (STPGA). Voor meer informatie: telefoonnummer (055) 2032065

Zie ook de website: www.stichtingpeuterspeelzalenapeldoorn.nl

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen kinderen terecht bij de BSO. De BSO start als de school uit gaat. Kinderen starten de BSO in het speciale BSO-lokaal. Daar eten en drinken de kinderen wat en is er tijd om te vertellen over de schooldag. Daarna kiezen de kinderen hoe zij de middag/dag willen invullen, waarbij zij kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

Voorschoolse opvang (VSO)

Kinderen kunnen voor schooltijd vanaf 7.30 uur terecht bij de VSO. Daar kunnen ze ontbijten en spelen. Om 8.20 uur brengt de pedagogisch medewerker hen naar de klas en neemt de school de verantwoordelijkheid voor de kinderen over.

Inschrijven of meer informatie

Bij Smallsteps zijn alle kinderen welkom. Op www.smallsteps.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden en openingstijden. Ook kunt u via de website uw kind(eren) inschrijven voor de VSO en/of BSO.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map