Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging of ondersteuning ervaren. We vinden het daarom belangrijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. In het groepsplan brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. Wij bieden de lesstof van deze vakken op drie verschillende niveaus aan, zodat de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen o.a. werken aan projecten uit de Pittige Plustorens. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen, evalueren, analyseren en creëren centraal.

Muntersdonk

Muntersdonk 11
7326 BD Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 234

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Muntersdonk

Rederijkers hoeve

Rederijkershoeve 21
7326 TH Apeldoorn

telefoon:
(055) 53 38 405

e-mail:
administratie@kbsdeschakel.nl

Route Rederijkers hoeve

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map